Salon Jesienny Stowarzyszenia Tarnowskich Artystów Plastyków

05.10.2023

- 05.11.2023

Wernisaż: 05.10.2023, godz. 18:00

Galeria ARTEKA

Salon Jesienny 2023 przejdzie do historii, jako że po raz pierwszy organizowany jest w salach galerii ARTEKA w Tarnowie na ulicy Wałowej 16, galerii należącej do powstałego w lutym 2022 r. Stowarzyszenia Tarnowskich Artystów Plastyków. Pierwszy Salon Jesienny STAP odbył
się w październiku 2022 w galerii BWA w Parku Strzeleckim i tak naprzemiennie będzie tam wracał co dwa lata.

Obecna wystawa reprezentowana jest przez 27 twórców będących na liście STAP, oraz jedynego zaproszonego gościa do udziału w wystawie – Jerzego Martynowa.

Salon Jesienny w Tarnowie ma bardzo długą tradycję, a organizowany był od lat 50. ubiegłego stulecia przez artystów zrzeszonych w Polskim Związku Artystów Plastyków. Stowarzyszenie Tarnowskich Artystów Plastyków czuje się spadkobiercą tej tradycji i kontynuatorem w organizowaniu tych prestiżowych wystaw.

(Ze wstępu do katalogu wystawy)

W wystawie udział biorą:
Krystyna BANIOWSKA-STĄSIEK-MAJER, Piotr Franciszek BARSZCZOWSKI, Dorota BERNACKA, Robert BIEŃKOWSKI, Piotr BUBAK, Irena EMILEWICZ, Piotr FIGIEL, Ewa FLESZAR, Roman FLESZAR, Weronika FLESZAR, Tomasz GŁOWACZ, Franciszek KAFEL, Kazimierz KLIMKIEWICZ, Roman KOBYLARZ, Jerzy MARTYNÓW, Stefania MAZUR, Marek NIEDOJADŁO-CICHOŃSKI, Lidia POŁEĆ-KANTOR, Elżbieta REMIAN, Jerzy RUSZEL, Wojciech RUSZEL, Anna ŚLIWIŃSKA, Anna ŚWIĘTEK, Michał PORĘBA, Kazimierz TWARDOWSKI, Bożena WOJTANOWSKA, Grzegorz WÓJCIK, Aleksandra ZUBA-BENN.

ZOBACZ KATALOG WYSTAWY →