Sacrum – wystawa STAP

29.02.2024

- 30.03.2024

Wernisaż: 29.02.2024 godz. 18:00

Galeria ARTEKA

Nazwaliśmy tę wystawę SACRUM, ponieważ jest to pojęcie bardzo szerokie.

Można go rozpatrywać na wielu płaszczyznach – teologicznej, filozoficznej, etycznej, estetycznej i innych. Nas interesuje wątek związany ze sztuką, a konkretniej ze sztuką o tematyce religijnej. Od początków dziejów człowiek poruszał ten temat, a ślady prowadzą jeszcze do malarstwa jaskiniowego, gdzie można zidentyfikować różne bóstwa narysowane, wyryte, namalowane na ścianach. We wszystkich religiach świata odnaleźć można przykłady przedstawień i symboli związanych z wiarą.

W Kościele katolickim sztuka związana z religią rozwijała się już w pierwszych wiekach po Chrystusie, ale rozkwitła w pełni dopiero w drugim tysiącleciu. Sztuka romańska, gotycka czy później renesans, czy barok wypełnione były wspaniałymi dziełami przeznaczonymi do kultu religijnego. Do dzisiejszych czasów powstają dzieła sztuki sakralnej, bardziej, lub mniej posiadające cechy artystyczne.

Sztuka sakralna cechuje się tym, że przekazuje pewne prawdy wiary, posiada czytelną, dostępną formę i przeznaczona jest do kultu w przestrzeni sakralnej.

Na naszej wystawie mamy przykłady takich dzieł, ale w większości prezentujemy prace na temat Sacrum bardziej lub mniej wnikające w istotę tematu, indywidualne rozważania i przemyślenia dotyczące religii, wiary, świętości. I nie są to już dzieła religijne, lecz o tematyce religijnej.

Zapraszamy do zobaczenia, kontemplacji i przemyślenia treści dzieł prezentowanych w naszej galerii.