“Odklejenia” – performance Jana Kamykowskiego w ramach cyklu “(s)Ploty – sztuka włókna / sztuka obiektu”

Zapraszamy na performance Jana Kamykowskiego „Odklejenia”, który odbędzie się 20.10.2023 r. o godzinie 18:00 w Galerii Arteka przy ul. Wałowej 16 w Tarnowie.

Wydarzenie organizowane jest w ramach cyklu „(s)Ploty – sztuka włókna / sztuka obiektu”.

„Odklejenia” to nie tylko prezentacja zbioru fotografii próbujących przybliżyć procesy rozkładu w wymiarze estetycznym, ale przede wszystkim zwrócenie uwagi na ów rozkład jako nieprzerwaną zmianę formy i treści. Ciąg przyczyn i skutków, interpretowany na nieskończoną ilość sposobów w zależności od perspektywy, w zestawieniu z kombinacją parametrów wciąż przemieszczających się oraz wprowadzających zmiany na niezliczonych poziomach, które cały czas powstają i przekształcają się.

Ruch – dążenie do rozpadu, postrzegany jako ciągła zmiana położenia cząsteczek, rozdzielanie się i łączenie – transformacja. Zarówno w przestrzeni materii jak i abstrakcji, postępujący przepływ informacji – genetycznej i memetycznej. Mutacja Informacji przechodzącej przez filtry pryzmatów perspektyw, zmieniająca porządek każdej struktury. Układająca choreografie; zbiór symboli możliwy do odczytu w idealnych warunkach funkcjonując w obrębie modelu wyznającego konkretny porządek. Odklejenie to zaburzenie przepływu informacji poprzez zachodzenie ciągłych zmian znaczeń symbolu, odejście porządku i pogłębiająca się trudność w komunikacji prowadząca do jej zaniku. Rozpad zastanych struktur, prowadzący do zawiązywania się nowych.